Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцөлийг тодорхойлох журам Хэвлэх
Бичсэн Administrator   
2012 оны 2-р сарын 14, Мягмар гариг, 16:22

Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцөлийг тодорхойлох журам

                       Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1   Энэхүү журмаар аюултай байгууламж, бүтээгдхүүн тээвэрлэх зориулалттай дамжуулах хоолой, объектыг төмөр замтай огтлолцуулах үед баримтлах зай хэмжээ, байршил, түвшин, техникийн нөхцлийг тогтоож, төмөр замын газар, суурь бүтэц, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам эзэмшигч, иргэн, тээвэрлэгч, цахилгаан, дулаан, авто зам, бусад байгууламжийг эзэмшигч нарын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна. Татаж авах

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2012 оны 2-р сарын 14, Мягмар гариг, 16:29