Засгийн газрын тогтоол шийдвэр Хэвлэх
Бичсэн admin   
2011 оны 5-р сарын 19, Пүрэв гариг, 11:46

 

  1. “Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2008.04.09-ний өдрийн 134 дүгээр тогтоол /БТЕГ/ тaтах
  2. “Транзит Монгол” үндэсний хөтөлбөр батлах Монгол Улсын Засгийн газрын 2008.05.14-ний өдрийн 183 дугаар тогтоол татах
  3. “Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2008.06.18-ны өдрийн 252 дугаар тогтоол /Энержи Р/ тaтах
  4. “Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2008.08.20-ны өдрийн 319 дүгээр тогтоол /МАК/ тaтах
  5. “Монгол Улс далайд гарах боломжийг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2010.07.07-ны өдрийн 167 дугаар тогтоол тaтах
  6. “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2010.07.21-ний өдрийн 198 дугаар тогтоол татах
  7. “Төмөр замын сүлжээ, суурь бүтцийг өргөжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2010.11.03-ны өдрийн 283 дугаар тогтоол
  8. “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2010.11.10-ны өдрийн 288 дугаар тогтоол татах

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 8-р сарын 09, Мягмар гариг, 13:15