Монгол Цэргийн Өдөр

Ханагар сайхан өвөөгийн баяр
Халамжит дулаан аавуудын баяр
Хатан зоригт эрчүүдийн баяр
Хайр булаасан залуусын баяр
Хатуу хорвоогийн нум нь та байг
Халамжит бүсгүйн хайр нь та байг
Энхрий үрсийн бахархал нь та байг
Энэ улсынхаа эзэн нь та байг

Шинэ оны мэнд хүргэе!
Шинэ оны мэнд хүргэе!
ТӨМӨР ЗАМЫН ГАЗАР 4/3/2011
Эдийн засаг, хамтын ажиллагааны хэлтэс PDF Хэвлэх

Төмөр замын газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төмөр замын тээврийн салбарт хамаарах бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний эдийн засгийн тооцоо судалгааг хийх, гадаад хамтын ажиллгааг хөгжүүлэх, төмөр замын урт, дунд, богино хугацааны стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилтыг хангахад үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.

ЭЗХАХ-ийн үйл ажиллагаа нь Төмөр замын газар, Зам, Тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын үйл ажиллагааны үр нөлөө, ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг.

 

Тус хэлтэс нь хэлтсийн дарга, гадаад харилцааны ахлах мэргэжилтэн, олон улсын байгууллагууд хариуцсан мэргэжилтэн, маркетингийн ахлах мэргэжилтэн, инженер-эдийн засгийн мэргэжилтэн, хуулийн ахлах мэргэжилтэн, хуулийн мэргэжилтэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Дараах хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллана. Үүнд:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль
 • Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль
 • Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 • Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль
 • Монгол Улсын Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль
 • Төмөр замын салбарын эрх зүйн зохицуулалтын үндсэн баримт бичгүүд:
 • Монгол улсын “Төмөр замын тээврийн тухай” хууль /2007 он/, түүний хүрээнд батлагдсан дүрэм, журмууд
 • Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрүүд
 • Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүд
 • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм
 • Хууль тогтоомжийн дагуу Төмөр замын газрын даргын тушаалаар батлагдсан бусад дүрэм, журам
 


Санал асуулга

Та манай веб сайтнаас ямар мэдээлэл авахыг хүсч байна?